Home Tags Mukushin-ryu Bujutsu

Tag: Mukushin-ryu Bujutsu

Mukushin-ryu Kacchu Kumitachi Seminar

Mukushin-ryu Kacchu Kumitachi Seminar

On Nov. 2 the Rising Sun Dojo held their annual Mukushin-ryu Bujutsu Seminar at the Shindai Dojo in Orlando. This year the seminar was kacchu kumitachi – sword...